dijous, 21 de maig de 2009

Etíocles i Polinices

Imatge quasi virtual de l'escena de la lluita entre els germans.
Una primera imatge, per anar fent boca. Ens veurem al Grancielo.