dimarts, 26 d’octubre de 2010

Com vas així pel carrer?

Després de ballar una mica -per això de soltar el cos, de desmecanitzar-lo- hem repassat el "ritual de bellesa" per un dia de festa. Aquesta vegada ha plantejat el treball Patricia. El resultat ha estat, com era d'esperar, curiós: la setmana passada confessaven 10 minuts i hui ja n'eren 90.
La diferència, és clar, estava en la intenció.

Hem plantejat una primera escena, que pot ser o no definitiva, reconduïda pel Pau, i hem recordat la segona, ella front l'espill. Dura. Seguirem per aquest camí.